ஒரு மூடி தானெ இருக்குது ?

nooyaali : daakdar, neenka eluthik kuduththa TONIC’la kaalai la oru moodi, raaththirikku oru moodi chaappida chonneenka ??   daakdar : aamaam ,   nooyaali : aanaa , antha Tonic paadidla’ ore oru moodi thaane irukkuthu ?   daakdar : ?????
oru moodi thaane irukkuthu ?

நோயாளி : டாக்டர், நீங்க எழுதிக் குடுத்த TONIC'la காலை ல ஒரு மூடி, ராத்திரிக்கு ஒரு மூடி சாப்பிட சொன்னீங்க ??

 

டாக்டர் : ஆமாம் ,

 

நோயாளி : ஆனா , அந்த Tonic பாடிட்லெ' ஒரெ ஒரு மூடி தானெ இருக்குது ?

 

டாக்டர் : ?????

Popular Post

Tips