கவலைப்படாதே

maranaththai parrik kavalaippadaathae nee irukkumvarai athu varappoavathillai.     athu varumpoathu nee irukkappoavathillai.
kavalaippadaathae

மரணத்தை பற்றிக் கவலைப்படாதே நீ இருக்கும்வரை அது வரப்போவதில்லை.

 

 

அது வரும்போது நீ இருக்கப்போவதில்லை.

Popular Post

Tips