காதலிப்பது…

poay chollaamal   aankal Kadhalippathu   illai…!   aanaal-   unmai chollum poathu   penkal   kathalai aerpathu   illai!
Kadhalippathu…
பொய் சொல்லாமல்

  ஆண்கள் காதலிப்பது

  இல்லை...!

  ஆனால்-

 

உண்மை சொல்லும் போது

  பெண்கள்

  காதலை ஏற்பது

  இல்லை!

Popular Post

Tips