வெற்றி

thaeneekkal oayvinri ulaiththaal thiththikkum thaen nechchayam ulavarkal oayvinri ulaiththaal uyirvaala unavu nechchayam tholvikalaiyum thunpankalaiyum kashdankalaiyum nashdankalaiyum thaankikkondu thannampikkaiyoadu ulaiththaal verrinechchayam
verri

தேனீக்கள் ஓய்வின்றி உழைத்தால்


தித்திக்கும் தேன் நிச்சயம்


உழவர்கள் ஓய்வின்றி உழைத்தால்


உயிர்வாழ உணவு நிச்சயம்


தோல்விகளையும் துன்பங்களையும்


கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும்


தாங்கிக்கொண்டு தன்னம்பிக்கையோடு


உழைத்தால் வெற்றிநிச்சயம்

Popular Post

Tips