கிரிக்கெட் தகவல்

muthal ulakak koappai 1975 il venra naadu vesd indees   irandaavathu ulakak koappai 1979 il venra naadu vesd indees.   moonraavathu ulakak koappai 1983 il venra naadu inthiyaa   naankaavathu ulakak koappai 1987 il venra naadu aasthiraeliyaa   aynthaavathu ulakak koappai 1992 il venra naadu paakisthaan   aaraavathu ulakak koappai 1996 il venra naadu ilankai … Continue reading "kirikked thakaval"
kirikked thakaval
முதல் உலகக் கோப்பை 1975 இல் வென்ற நாடு வெஸ்ட் இண்டீஸ்

  இரண்டாவது உலகக் கோப்பை 1979 இல் வென்ற நாடு வெஸ்ட் இண்டீஸ்.

  மூன்றாவது உலகக் கோப்பை 1983 இல் வென்ற நாடு இந்தியா

  நான்காவது உலகக் கோப்பை 1987 இல் வென்ற நாடு ஆஸ்திரேலியா

  அய்ந்தாவது உலகக் கோப்பை 1992 இல் வென்ற நாடு பாகிஸ்தான்

  ஆறாவது உலகக் கோப்பை 1996 இல் வென்ற நாடு இலங்கை

 

ஏழாவது உலகக் கோப்பை 1999 இல் வென்ற நாடு ஆஸ்திரேலியா

  எட்டாவது உலகக் கோப்பை 2003 இல் வென்ற நாடு ஆஸ்திரேலியா

  ஒன்பதாவது உலகக் கோப்பையை 2007 இல் வென்ற நாடு ஆஸ்திரேலியா

  ஆனால் கிரிக்கெட்டை கண்டுபிடித்த இங்கிலாந்து ஒரு முறை கூட உலகக் கோப்பையை வென்றதில்லை

 

 

Popular Post

Tips