வாழ கற்றுக்கொள்.

ethuvum nerantharam illaa ippoovulakil aen intha poaddi poaraamai iraivan koduththa vaalkkaiyai chanthoshamaaka vaala karrukkol.
vaala karrukkol.

எதுவும் நிரந்தரம் இல்லா இப்பூவுலகில்

ஏன் இந்த போட்டி பொறாமை இறைவன்

கொடுத்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக

வாழ கற்றுக்கொள்.

Popular Post

Tips