குடாநாட்டில் தற்போது சீதனத்தின் பெறுமதி

kudaanaaddil tharpoathu cheethanaththin perumathiyum kidu kiduvena  athikariththuk kaanappadukinrana. ithanai oru kalyaanaththarakar paddiyalaana thakavalaaka emakku aliththullaar. athan viparam keelae tharappaddullathu . 1) dokdar =< 5,000,000 rokkam – vellavaththai allathu yaal nallooril veedu valavu  ( nepanthanaikalukku udpaddathu)    2) ijchineyar =< 5,000,000 rokkam – vellavaththai allathu yaal nallooril veedu valavu ( nepanthanaikalukku udpaddathu)    3) vaelaiyulla paddathaari =< … Continue reading "kudaanaaddil tharpoathu cheethanaththin perumathi"
kudaanaaddil tharpoathu cheethanaththin perumathi
குடாநாட்டில் தற்போது சீதனத்தின் பெறுமதியும் கிடு கிடுவென  அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றன. இதனை ஒரு கல்யாணத்தரகர் பட்டியலான தகவலாக எமக்கு அளித்துள்ளார். அதன் விபரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது

. 1) டொக்டர் =< 5,000,000 ரொக்கம் - வெள்ளவத்தை அல்லது யாழ் நல்லூரில் வீடு வளவு  ( நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

 

 2) இஞ்சினியர் =< 5,000,000 ரொக்கம் - வெள்ளவத்தை அல்லது யாழ் நல்லூரில் வீடு வளவு ( நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

 

 3) வேலையுள்ள பட்டதாரி =< 3,000,000 - திருமணம் செய்யும் ஊரில் வீடு அல்லது எங்கேயும் ஒரு வீடு வளவு ( நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது) 

 

4) வேலையற்ற பட்டதாரி =< 2,500,000 - திருமணம் செய்யும் ஊரில் வீடு அல்லது எங்கேயும் ஒரு வீடு வளவு ( நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

 

5) ஏ.எல் படித்து அரசாங்க உத்தியோகம் பார்பவர்கள் =< 2,000,000 - திருமணம் செய்யும் ஊரில் வீடு அல்லது எங்கேயும் ஒரு வீடு வளவு ( நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது) 

 

6) வேறு சிறு அரசாங்க வேலை பார்போர் =< 1,500,000 - திருமணம் செய்யும் ஊரில் வீடு அல்லது எங்கேயும் ஒரு வீடு வளவு ( நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

 

 7) தனியார் துறை வேலை பார்போர் =< 1,500,000 - திருமணம் செய்யும் ஊரில் வீடு அல்லது காணியெண்டாலும் பறவாயில்லை( நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

 

 8) சுயதொழில் வகை  = 1,000,000 வீடு அல்லது காணியெண்டாலும் பறவாயில்லை 

 

9) வர்த்தகம், கடைக்காரர் = 1,000,000 வீடு அல்லது காணியெண்டாலும் பறவாயில்லை

 

 10) தோட்டக்காரர் அல்லது அதே வகைக்குள் அடங்கும் எல்லோருக்கும் = 500,000 தொடக்கம் 800,000 வரைக்கும் - வீடு, காணி எதுவும் தந்தால் அது புண்ணியம்


  குறிப்பு - நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது என்றாள் பெண்ணினுடைய அழகு, அவள் வேலை செய்பவளா இருத்தல் போன்றன....இவை ஓகே என்றால் =< = ' சமப்படும்... 

 

Popular Post

Tips