புலன்களை கட்டுப்படுத்தாது வாழ்ந்தால்

paaymaram illaatha kappalil pirayaanam cheyvathu poanrathuthaan, pulankalai kadduppaduththaathu vaalvathu anthak kappal paaraiyil mothi udainthu poavathu uruthi.
pulankalai kadduppaduththaathu vaalnthaal
பாய்மரம் இல்லாத கப்பலில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதுதான்,
புலன்களை கட்டுப்படுத்தாது வாழ்வது அந்தக் கப்பல் பாறையில் மோதி உடைந்து போவது உறுதி.

Popular Post

Tips