வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சகோதரர்கள் – வீடியோ

inthiyaa ilankai ullidda pakuthikalil nelavum cheerarra kaalanelaiyaal pala pakuthikalilum paariya maarrankal aerpaddullana. im malaiyaal adiththuch chellappadda iru chakoathararkalathu veediyoa    
vellaththil adiththuch chellappadda chakoathararkal – veediyoa

இந்தியா இலங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலையால் பல பகுதிகளிலும் பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இம் மழையால் அடித்துச் செல்லப்பட்ட இரு சகோதரர்களது வீடியோ  

 

Popular Post

Tips