தளபதி எங்கே ?

mannan: manthiriyaarae… thalapathi enkae ?..   manthiri: pakkaththu naaddil thalapathi poasdin kaaliyaa irukkunnu… indrviyu poayirukkaaru….
thalapathi enkae ?

மன்னன்: மந்திரியாரே... தளபதி எங்கே ?..

 

மந்திரி: பக்கத்து நாட்டில் தளபதி போஸ்டிங் காலியா இருக்குன்னு... இண்ட்ர்வியு போயிருக்காரு....

Popular Post

Tips