வாழைமரங்களை வாசலில்…..

chunthar :‍ kalyaana veeddula aen vaalaimarankalai vaachalil kaddi vaikkiraarkal, theriyumaa ?. jaeyaa : aen, theriyalaiyae ?. chunthar :‍ makku, vaalaimarankalai vaachalil kaddi vaikkilainnaa, keelae vilunthurumla !?.
vaalaimarankalai vaachalil…..
சுந்தர் :‍ கல்யாண வீட்டுல ஏன் வாழைமரங்களை வாசலில் கட்டி வைக்கிறார்கள், தெரியுமா ?.
ஜெயா : ஏன், தெரியலையே ?.
சுந்தர் :‍ மக்கு, வாழைமரங்களை வாசலில் கட்டி வைக்கிலைன்னா, கீழே விழுந்துரும்ல !?.

Popular Post

Tips