ஊர் சுத்துற பைய

aachiriyar: ulakaththai muthalil churri vanthathu yaaru?   maanavan:vidunka deechchar.oor chuththura paiyala paththi namakku enna paechchu!
oor chuththura paiya
ஆசிரியர்: உலகத்தை முதலில் சுற்றி வந்தது யாரு?

 

மாணவன்:விடுங்க டீச்சர்.ஊர் சுத்துற பையல பத்தி நமக்கு என்ன பேச்சு!

Popular Post

Tips