வில்லு……

kannu kedda piraku chooriya namaskaaram panne enna payan?   kuruvi cheththa piraku villu viddu enna payan ??
villu……
கண்ணு கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி என்ன பயன்?

 

குருவி செத்த பிறகு வில்லு விட்டு என்ன பயன் ??

Popular Post

Tips