உணவு

nee unavunnum vali ithalkalaa? vilikalaa?     chaapdeenkalaa? enru kaeddukkondae un kendai vilikalaal enai undu kondae kaedka unnaal maddumthaan mudiyum     makilnan
unavu
நீ உணவுண்ணும் வழி
இதழ்களா? விழிகளா?

 

 

சாப்டீங்களா? என்று கேட்டுக்கொண்டே
உன் கெண்டை விழிகளால்
எனை உண்டு கொண்டே கேட்க
உன்னால் மட்டும்தான் முடியும்

 

  மகிழ்நன்

Popular Post

Tips