உலகின் மிக உயராமான ஆஞ்சநேயர்

ulakin mika uyaraamaana aajchanaeyar chilai thennaapirikkaavil naerruth thiranthu vaikkappaddullathaaka theriyavarukirathu.   601 / 701, Arena Park , Chatsworth. Durban, South Africa   enra mukavariyil amakkappaddullathaakath therivikkappadum, ich chilaith thirappuvilaavin padankal                
ulakin mika uyaraamaana aajchanaeyar
உலகின் மிக உயராமான ஆஞ்சநேயர் சிலை தென்னாபிரிக்காவில் நேற்றுத் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

  601 / 701, Arena Park ,
Chatsworth. Durban,
South Africa

  என்ற முகவரியில் அமக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படும், இச் சிலைத் திறப்புவிழாவின் படங்கள்

 

 

 

 

 

 

 

 

Popular Post

Tips