தெரியாது

koonthalil choodividum un ammaavirkuth theriyaathu poochcharaththin mudichchukalil naan maaddik kondiruppathu
theriyaathu
கூந்தலில் சூடிவிடும்
உன் அம்மாவிற்குத் தெரியாது
பூச்சரத்தின் முடிச்சுகளில்
நான் மாட்டிக் கொண்டிருப்பது

Popular Post

Tips