உண்மை

eththanai thavarukal cheythaalum unnedam maddum, naan unmaiyaakavae irukka virumpukinraen………
unmai

எத்தனை தவறுகள் செய்தாலும்


உன்னிடம் மட்டும், நான்


உண்மையாகவே


இருக்க விரும்புகின்றேன்…......

Popular Post

Tips