கேதாரி விரதம் அனுஷ்டிப்பதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா?

theepaavalikku marunaal kaethaarakavuri viratham kadaipidikka vaendum. kaethaaraesvarar enraal chivan enru arththam. kavuri ennum paarvathiyudan kaethaaraesvararai poojai cheythu anushdippathaal itharku kaethaara kavuri viratham enappeyar. puraddaachi maatham chukla padcha thachami thithi muthal aippachi maatham kirushnapadcha chathurthachi allathu amaavaachai varaiyil 48 naadkal ithai anushdikka vaendum. mudiyaathavarkal kadaichi naalaana theepaavali amaavaachai anraavathu ithai anushdikkalaam. kavuthama makarisheyaal upathaechikkappadda intha virathaththai … Continue reading "kaethaari viratham anushdippatharkaana kaaranam enna theriyumaa?"
kaethaari viratham anushdippatharkaana kaaranam enna theriyumaa?

Popular Post

Tips