வாழ்க்கை

ennavenru unarukaiyil unnai venru chenrirukkum —– vaalkkai —–
vaalkkai
என்னவென்று உணருகையில்
உன்னை வென்று சென்றிருக்கும்
----- வாழ்க்கை -----

Popular Post

Tips