அன்பைக் கொடு

* kaiyai iraivan padaiththathu koduppatharkae, nee paddineyaayk kidakka naernthaalum, unnedaththilulla kadaichip parukkaiyaiyum pirarukkuk koduththuvidu, avvaaru pirarukku koduppathaalaeyae nee pooranamadaivaay, theyvamaakavum aavaay.   * thannai adakkap palakik kondavan, puraththaeyulla etharkum vachappada maaddaan. athan pin avanukku adimaiththanam ethuvumillai. avan manam viduthalai perru viddathu. aththakaiya nelaimai adainthavanae ulakaththil nanraaka vaalak koodiya thakuthi perravanaavaan.   * anpaik kodu, uthaviyaik … Continue reading "anpaik kodu"
anpaik kodu

* கையை இறைவன் படைத்தது கொடுப்பதற்கே, நீ பட்டினியாய்க் கிடக்க நேர்ந்தாலும், உன்னிடத்திலுள்ள கடைசிப் பருக்கையையும் பிறருக்குக் கொடுத்துவிடு, அவ்வாறு பிறருக்கு கொடுப்பதாலேயே நீ பூரணமடைவாய், தெய்வமாகவும் ஆவாய்.

 

* தன்னை அடக்கப் பழகிக் கொண்டவன், புறத்தேயுள்ள எதற்கும் வசப்பட மாட்டான். அதன் பின் அவனுக்கு அடிமைத்தனம் எதுவுமில்லை. அவன் மனம் விடுதலை பெற்று விட்டது. அத்தகைய நிலைமை அடைந்தவனே உலகத்தில் நன்றாக வாழக் கூடிய தகுதி பெற்றவனாவான்.

 

* அன்பைக் கொடு, உதவியைக் கொடு, பணியைக் கொடு. இவ்வாறு உலகில் எப்போதும் கொடுப்பவனாக நிற்க வேண்டும். பதிலுக்கு ஒன்றையும் எதிர்பார்க்கக் கூடாது, இறைவன் நமக்குக் கொடுப்பது போன்று நமது ஈகைக் குணத்தால் நாமும் கொடுப்போம்.

 

* தூய்மையான மனதைப் பெறுவதுடன் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அவனை சார்ந்து நிற்க முனைவதுடன் நன்னெறியில் நிற்க வேண்டும்.

Popular Post

Tips