அழகாய் …

than peyarai pilaiyaaka eluthik kondiruntha chirumiyidam alakaay elutha karruk koduththaen en Kadhaliyin peyarum athu enpathaal
alakaay …

தன் பெயரை பிழையாக எழுதிக் கொண்டிருந்த


சிறுமியிடம் அழகாய் எழுத கற்றுக் கொடுத்தேன்


என் காதலியின் பெயரும் அது என்பதால்

Popular Post

Tips