காயப்படுகிறான்

chaathikka nenaippavan athikamaaka choathikkappadukiraan pirarai unmaiyaaka naechippavan athikamaaka kaayappadukiraan.
kaayappadukiraan

சாதிக்க நினைப்பவன்


அதிகமாக சோதிக்கப்படுகிறான்


பிறரை உண்மையாக நேசிப்பவன்


அதிகமாக காயப்படுகிறான்.

Popular Post

Tips