அறுவை ‌சி‌கி‌ச்சை

daakdar a‌ntha aalu aaparaeshan cheyyach cholli naayaa alaiyaraaru, neenka e‌nnadaa‌nnaa ethuvu‌m paechaamalayae irukkeenkalae?     aaparaeshan chejchaa paeyaa alaivaaru paravaayillaiyaa?
aruvai ‌chi‌ki‌chchai

டாக்டர் அ‌ந்த ஆளு ஆபரேஷன் செய்யச் சொல்லி நாயா அலையறாரு,


நீங்க எ‌ன்னடா‌ன்னா எதுவு‌ம் பேசாமலயே இருக்கீங்களே?

 

 

ஆபரேஷன் செஞ்சா பேயா அலைவாரு பறவாயில்லையா?

Popular Post

Tips