ராகிங்

eman : ankae enna chaththam… chiththirakupthaa ..?   chiththirakupthan : puthithaaka emalokam vanthirukkum maanedarkalai inkae aerkanavae iruppavarkal "raakin" (pakidivathai) cheykiraarkal pirapu..!!!
raakin

எமன் : அங்கே என்ன சத்தம்… சித்திரகுப்தா ..?

 

சித்திரகுப்தன் : புதிதாக எமலோகம் வந்திருக்கும் மானிடர்களை இங்கே ஏற்கனவே இருப்பவர்கள் "ராகிங்" (பகிடிவதை) செய்கிறார்கள் பிரபு..!!!

Popular Post

Tips