கிளைச் செயலாளர்

kadchi aatharavaalar: thalaivarae ! … eppoathu paarththaalum maraththu maelae aeri irukkiraarae.. yaar avar?     thalaivar : avar namma "kilaichcheyalaalar " .
kilaich cheyalaalar

கட்சி ஆதரவாளர்: தலைவரே ! …
எப்போது பார்த்தாலும் மரத்து மேலே ஏறி இருக்கிறாரே..
யார் அவர்?

 

 

தலைவர் : அவர் நம்ம "கிளைச்செயலாளர் " .

Popular Post

Tips