நியாயம்???

vilaki irukka irukka anpu koodumaam.. atharkaaka unnai viddu madiyum varai pirinthu irukkach cholvathu ennadi neyaayam?
neyaayam???

விலகி இருக்க இருக்க
அன்பு கூடுமாம்..


அதற்காக உன்னை விட்டு
மடியும் வரை பிரிந்து


இருக்கச் சொல்வது
என்னடி நியாயம்?

Popular Post

Tips