உயர்ந்த மனிதர்கள் …….

uyarntha manetharkal chariyaakak koodappaechamaaddaarkal   aanaal nadaththaiyilum cheyalilum mikavum uruthiyaaka iruppaarkal.
uyarntha manetharkal …….
உயர்ந்த மனிதர்கள் சரியாகக் கூடப்பேசமாட்டார்கள்

 

ஆனால் நடத்தையிலும் செயலிலும் மிகவும் உறுதியாக இருப்பார்கள்.

Popular Post

Tips