என் நண்பன்

"uthadukal" chirippathu oorukku theriyum…   aanaal   "ullm" aluvathu yaarukku theriyum???   en nanpanaith thavira….
en nanpan

"உதடுகள்" சிரிப்பது ஊருக்கு தெரியும்...

 

ஆனால்

 

"உள்ள்ம்" அழுவது யாருக்கு தெரியும்???

 

என் நண்பனைத் தவிர....

Popular Post

Tips