வெற்றியும் வரலாறும்

oruvan entha oru pirachchanaiyum inri vaalkkaiyil chaathiththaal athu   "VICTROY"   oruvan ellaa pirachchanaiyum chamaaliththu vaalkaiyil chaathiththaal athu   "HISTROY"
verriyum varalaarum

ஒருவன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இன்றி
வாழ்க்கையில் சாதித்தால் அது

 

"VICTROY"

 

ஒருவன் எல்லா பிரச்சனையும் சமாளித்து
வாழ்கையில் சாதித்தால் அது

 

"HISTROY"

Popular Post

Tips