எக்ஸாம்???

palp – edichan raediyoa – maarkoane pai-chaikkil – maek millan poan – kraahaam pel kraavidi – neyooddan karand – paaradae eksam – avanthaan chikka maadraan! chikkinaa cheththaan!!
eksam???

பல்ப் - எடிசன்


ரேடியோ - மார்கோனி


பை-சைக்கிள் - மேக் மில்லன்


போன் - க்ராஹாம் பெல்


க்ராவிடி - நியூட்டன்


கரண்ட் - பாரடே


எக்ஸாம் - அவன்தான் சிக்க மாட்றான்! சிக்கினா செத்தான்!!

Popular Post

Tips