கடி ஜோக்-02

oru yaanaikku 9 maacham marroru yaanaikku 10 maacham entha yaanaikku muthala kuddi pirakkum? pathil:- entha yaanaikkaavathu muthala kuddi pirakkumaa? yaanaikkuddi thaanae pirakkum.
kadi jok-02

ஒரு யானைக்கு 9 மாசம்மற்றொரு யானைக்கு 10 மாசம்எந்த யானைக்கு முதல குட்டி பிறக்கும்?பதில்:-எந்த யானைக்காவது முதல குட்டி பிறக்குமா? யானைக்குட்டி தானே பிறக்கும்.

Popular Post

Tips