ரசிகன்

aval anaiththaiyum alakenru rachiththu kondirunthaal aval alakai naan maddum rachiththu kondirunthen avalukku theriyaamal………………
rachikan

அவள் அனைத்தையும்


அழகென்று ரசித்து கொண்டிருந்தாள்


அவள் அழகை


நான் மட்டும்


ரசித்து கொண்டிருந்தென்


அவளுக்கு தெரியாமல்..................

Popular Post

Tips