நேசித்தால்

kaarrum ichaiyaakum vaachiththaal vaarththaikalum kavithaiyaakum yoachiththaal intha ulakamae nadpaakum naechiththaal.
naechiththaal

காற்றும் இசையாகும் வாசித்தால்


வார்த்தைகளும் கவிதையாகும் யோசித்தால்


இந்த உலகமே நட்பாகும் நேசித்தால்.

Popular Post

Tips