பாரதியாரின் facebook பார்வை

paarathiyaar inthakaalaththil irunthu irunthaal avar Facbook paaviththiruppaaro theriyavillai aanaal ippadi orupaadal paadiyiruppaar…………….   kaalai elunthavudan Face book   pinpu kanevu ko( ke )dukkum nalla Youtube   maalai muluthum Skype enrum valakkapaduththik kollu veddipayalae……
paarathiyaarin facebook paarvai
பாரதியார் இந்தகாலத்தில் இருந்து இருந்தால் அவர் Facbook பாவித்திருப்பாரோ தெரியவில்லை ஆனால் இப்படி ஒருபாடல் பாடியிருப்பார்................

 

காலை எழுந்தவுடன் Face book

 

பின்பு கனிவு கொ( கெ )டுக்கும் நல்ல Youtube

 

மாலை முழுதும் Skype என்றும் வழக்கபடுத்திக் கொள்ளு வெட்டிபயலே......

Popular Post

Tips