நீங்குவதில்லை

malarntha malaraanathu irakkum varai athan vaachanai malaraividdu neenkuvathillai…. ithayaththil malarntha Kadhal ithayam irakkum varai ithayaththaividdu neenkuvathillai…..
neenkuvathillai

மலர்ந்த மலரானது இறக்கும் வரை
அதன் வாசனை
மலரைவிட்டு நீங்குவதில்லை....


இதயத்தில் மலர்ந்த காதல்
இதயம் இறக்கும் வரை
இதயத்தைவிட்டு நீங்குவதில்லை.....

Popular Post

Tips