இல்லை..

pookkum pookkal ellaam kilaikalukkuch chonthamillai…   maraththil irunthu uthirnthap pinnaal ilaikalukku mukavari illai..   iruka kaddiyanaiththaalum kadukalavu kaarru kooda kaikalil thankuvathillai…   vaariyirainthap pinnaal malaiththulikal vaanam thaeduvathillai…   vilunthap pinnaal vaarththaikal uthadukalukkuth thirumpuvathu illai…
illai..

பூக்கும் பூக்கள் எல்லாம்
கிளைகளுக்குச் சொந்தமில்லை...

 

மரத்தில் இருந்து உதிர்ந்தப் பின்னால்
இலைகளுக்கு முகவரி இல்லை..

 

இறுக கட்டியணைத்தாலும்
கடுகளவு காற்று கூட
கைகளில் தங்குவதில்லை...

 

வாரியிறைந்தப் பின்னால்
மழைத்துளிகள் வானம் தேடுவதில்லை...

 

விழுந்தப் பின்னால் வார்த்தைகள்
உதடுகளுக்குத் திரும்புவது இல்லை...

Popular Post

Tips