நட்பும் காதலும்

  Kadhalin chinnam  ithayam enraal…? nadpin chinnam uyir aakum!   Kadhal kallaraikkul vaalththaal nadpu karuvaraikkul vaalum!   Kadhalin ilakkanam Kadhali enraal…? nadpin ilakkanam nanpan aakum!   Kadhal kanneerai chintha vaikkum nadpu kanneerai thudaikka vaikkum!   Kadhal aachaikkul thudikkum nadpu ithaya oachaikkul thudikkum!     Baby 
nadpum Kadhalum

 

காதலின் சின்னம் 
இதயம் என்றால்…?
நட்பின் சின்னம்
உயிர் ஆகும்!
 
காதல் கல்லறைக்குள்
வாழ்த்தால்
நட்பு கருவறைக்குள்
வாழும்!
 
காதலின் இலக்கணம்
காதலி என்றால்…?
நட்பின் இலக்கணம்
நண்பன் ஆகும்!
 
காதல் கண்ணீரை
சிந்த வைக்கும்
நட்பு கண்ணீரை
துடைக்க வைக்கும்!
 
காதல் ஆசைக்குள்
துடிக்கும்
நட்பு இதய ஓசைக்குள்
துடிக்கும்!
 
 
Baby 

Popular Post

Tips