நட்பும் காதலும்

   kashdankalil yoachiththathu Kadhal! yoachikkaamal kaikoduththathu nadpu!   thuyarankalai nookki iluththuchchenrathu Kadhal! uyaranlai nookki alaiththuch chenrathu nadpu!   kadduppaadukalai thalarththa muyarchiththathu Kadhal! kadamaikalai unarththa muyarchiththathu nadpu!   en iladchiyankalai kanavaakkiyathu Kadhal! en kanavukalai iladchiyamaakkiyathu nadpu!   kaayam tharum Kadhal vaendaam! nanmai tharum nadpaikkodu iraivaa!!   Kaanal
nadpum Kadhalum

 

 கஷ்டங்களில்
யோசித்தது காதல்!
யோசிக்காமல்
கைகொடுத்தது நட்பு!
 
துயரங்களை நோக்கி
இழுத்துச்சென்றது காதல்!
உயரங்ளை நோக்கி
அழைத்துச் சென்றது நட்பு!
 
கட்டுப்பாடுகளை
தளர்த்த முயற்சித்தது காதல்!
கடமைகளை
உணர்த்த முயற்சித்தது நட்பு!
 
என் இலட்சியங்களை
கனவாக்கியது காதல்!
என் கனவுகளை
இலட்சியமாக்கியது நட்பு!
 
காயம் தரும்
காதல் வேண்டாம்!
நன்மை தரும்
நட்பைக்கொடு இறைவா!!
 
Kaanal

Popular Post

Tips