நினைவுகள் அல்ல…………….

paarththu palakavillai parinthu paechinoom.   aluthu kollavillai chiriththu makilnthom.   chinthikka marakkavillai chinthiththae malarnthom.   purinthu kolla maruththuviddom unarvakalai……..athanaal pirinthu viddaen.   unnedam irunthu. udal maddumae.   nenaivukal alla…………….
nenaivukal alla…………….

பார்த்து பழகவில்லை
பரிந்து பேசினோம்.

 

அழுது கொள்ளவில்லை
சிரித்து மகிழ்ந்தோம்.

 

சிந்திக்க மறக்கவில்லை
சிந்தித்தே மலர்ந்தோம்.

 

புரிந்து கொள்ள மறுத்துவிட்டோம்
உணர்வகளை........அதனால்
பிரிந்து விட்டேன்.

 

உன்னிடம் இருந்து.
உடல் மட்டுமே.

 

நினைவுகள் அல்ல................

Popular Post

Tips