நினைவலைகள்!

en payanankalil valiththunaiyaaka payanekkirathu,   nam payanankalin nenaivalaikal!
nenaivalaikal!

என் பயணங்களில்
வழித்துணையாக
பயணிக்கிறது,

 

நம் பயணங்களின்
நினைவலைகள்!

Popular Post

Tips