சிம்பிள்.

padakil neenkal chenru kondiruppathaaka karpanai cheyyunkal. or idaththil chikkividukireerkal. unkalaich churri pala aapaththukkal thappikka enna cheyveerkal?   naan enraal……………..   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   chimpil. karpanai cheyvathai neruththividuvaen.
chimpil.

படகில் நீங்கள் சென்று கொண்டிருப்பதாக கற்பனை செய்யுங்கள்.
ஒர் இடத்தில் சிக்கிவிடுகிறீர்கள். உங்களைச் சுற்றி பல ஆபத்துக்கள்
தப்பிக்க என்ன செய்வீர்கள்?

 

நான் என்றால்.................

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

சிம்பிள். கற்பனை செய்வதை நிறுத்திவிடுவேன்.

Popular Post

Tips