யாரோ நான்

intha ulakaththil naan yaaro oruvan illai…   yaaro oruththikku naanae ulakamaay irukkinraen!
yaaro naan

இந்த உலகத்தில் நான்
யாரோ ஒருவன் இல்லை…

 

யாரோ ஒருத்திக்கு நானே
உலகமாய் இருக்கின்றேன்!

Popular Post

Tips