அப்ப?

nadanak kalainnaa daans aadarathu.   oaviyak kalainnaa padam varaiyarathu.   appa thavakkalainnaa?
appa?

நடனக் கலைன்னா டான்ஸ் ஆடறது.

 

ஓவியக் கலைன்னா படம் வரையறது.

 

அப்ப தவக்களைன்னா?

Popular Post

Tips