காதலுக்கு மரியாதை.

pukaippathai neruththachcholli nee ennudan pakai kondapoathu udanae naanathai neruththinaenae, athu unakku unarththiyirukkum naan cheythathu Kadhalukku mariyaathai.
Kadhalukku mariyaathai.
புகைப்பதை நிறுத்தச்சொல்லி
நீ என்னுடன் பகை கொண்டபோது
உடனே நானதை நிறுத்தினேனே,
அது உனக்கு உணர்த்தியிருக்கும்
நான் செய்தது
காதலுக்கு மரியாதை.

Popular Post

Tips