மனிதரை மதிக்காவிட்டால்…

‎kannukku therintha anpaana manetharai mathikkaaviddaal…     kannukku theriyaatha kadavulai mathiththum payan illai.     –annai tharaechaa—
manetharai mathikkaaviddaal…
‎கண்ணுக்கு தெரிந்த அன்பான மனிதரை மதிக்காவிட்டால்...

 

 

கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை மதித்தும் பயன் இல்லை.

 

  --அன்னை தரேசா---

Popular Post

Tips