வாழ்க்கை

intha ulakam unakku chiraiyalla neethaan kaithiyaay vaalkiraay.
vaalkkai

இந்த உலகம் உனக்கு


சிறையல்ல நீதான்


கைதியாய் வாழ்கிறாய்.

Popular Post

Tips