ஒட்டுவாங்க!!

intha theruvula pajchar enka odduvaanka theriyumaa?   dyoopla enka oaddai irukkoa ankathaan odduvaanka!!   ?!?!
odduvaanka!!

இந்த தெருவுல பஞ்சர் எங்க ஒட்டுவாங்க தெரியுமா?

 

ட்யூப்ல எங்க ஓட்டை இருக்கோ அங்கதான் ஒட்டுவாங்க!!

 

?!?!

Popular Post

Tips