கண்ணீர்

yaarukkaakavum kanneervidu yaarum thudaikka varuvaarkal enpatharkaay kanneer vidaathae.
kanneer

யாருக்காகவும் கண்ணீர்விடு


யாரும் துடைக்க வருவார்கள்


என்பதற்காய் கண்ணீர் விடாதே.

Popular Post

Tips