உருவாகு

kuddak kudda kuneyaathae, kuddak kudda uruvaaku….   vaalkkai enpathu oru puththakam athil oru pakkam maddum vaalkkaiyalla…..   ovvooru pakkankalaanathae vaalkkai…..   un paenaavaik kooda moodivaikkaathae athai thirakkum vinaadikalil kooda-nee elutha nenaiththathai maranthuvidak koodum.
uruvaaku

குட்டக் குட்ட
குனியாதே,
குட்டக் குட்ட
உருவாகு....

 

வாழ்க்கை என்பது
ஒரு புத்தகம் அதில்
ஒரு பக்கம் மட்டும்
வாழ்க்கையல்ல.....

 

ஒவ்வொரு
பக்கங்களானதே
வாழ்க்கை.....

 

உன்
பேனாவைக் கூட
மூடிவைக்காதே
அதை திறக்கும்
வினாடிகளில் கூட-நீ
எழுத நினைத்ததை
மறந்துவிடக் கூடும்.

Popular Post

Tips