எழுகவே உலகே என்று….

elukavae ulakae enru vaikkoal kumpiyil aeri nenru kondaikkoor chaevalae nee urakka koovu urakka koovu pirantha man akanru than moali thaan maranthu vaad is chaeval enru kandan makan kirakaam kaedka.. thad is daad op chikkan chan enrae kandan (kanthan) cholla (ellaam kiraka palanoo ) ankirunthu arinthathaaloa.. chaevaloa en kooval enakkum kaedkirathae..     Rajevan Evan
elukavae ulakae enru….
எழுகவே உலகே என்று

வைக்கோல் கும்பியில் ஏறி நின்று
கொண்டைக்கூர் சேவலே நீ
உரக்க கூவு உரக்க கூவு
பிறந்த மண் அகன்று
தன் மொழி தான் மறந்து
வாட் இஸ் சேவல் என்று
கன்டன் மகன் கிரகாம் கேட்க..
தட் இஸ் டாட் ஒப் சிக்கன் சன் என்றே
கன்டன் (கந்தன்) சொல்ல (எல்லாம் கிரக பலனோ )
அங்கிருந்து அறிந்ததாலோ..
சேவலோ என் கூவல்
எனக்கும் கேட்கிறதே..

 

 

Rajevan Evan

Popular Post

Tips